GOAL: Sotirio - Wellington take the lead at Eden Park

1575703353